Plikostrada.pl zupełnie jak pobieraczek.pl!!

Dodano przez:

pilkasz667

pilkasz667
2013.06.03 15:04

Plikostrada.pl to portal działający zupełnie jak znany już dobrze i bardzo niesławny portal pobieraczek.pl. Tutaj również mowa jest o darmowych dniach, również nie piszę się że trzeba po 14 dniach wystąpić samemu inaczej umowa jest  przedłużana samoistnie już w formie płatnej. 

Plikostrada żąda od osób które w przeciągu 14 dni się nie wyrejestrowały z portalu aby te zapłaciły portalowi sumę 96 złotych.  
Podobnie jak pobieraczek.pl wysyłają maile do użytkowników informując że zgodnie z regulaminem ale nie tym co jest na reklamie portalu, minęły dwa tygodnie, i osoba korzystająca z komputeru o adresie fizycznym Ip XYZ musi zapłacić teraz wyżej wymienioną sumę. Zapłata ma być uiszczona w przeciągu 5 dni bo inaczej... "
dalszy brak uregulowania opłaty abonamentowej, narazi Pana na poważne konsekwencje prawne. Efektem wszczęcia przeciwko Panu postępowania windykacyjnego będzie przekazanie niniejszej sprawy do profesjonalnej kancelarii prawnej specjalizującej się w dochodzeniu roszczeń z umów elektronicznych, która skieruje sprawę na drogę sądową celem uzyskania prawomocnego nakazu zapłaty".

Naturalnie jest straszenie tym co grozi za nie uiszczenie opłaty. Są to takie petardy jak:
postępowanie sądowe w przedmiocie wydania nakazu zapłaty

komornicza egzekucja należności

 powstanie obowiązku zapłaty kosztów sądowych i egzekucyjnych

wpis do wybranego rejestru dłużników niewypłacalnych, mogący skutkować utratą zdolności kredytowej

naliczenie kary umownej w wysokości 200 zł.

 naliczenie, za każdy dzień zwłoki, odsetek w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

W związku z takim działaniem kolejnego już potralu internetowego radzę dobrze sprawdzić czy nasze dzieci, bracia, drugie połówki lub inni bliscy nie zarejestrowali się na tym portalu. Naturalnie jestem pewien że podobnie jak wypadku pobieraczek.pl opłata jest bezprawna i nie ma podstaw prawnych aby ją uiszczać.

Coraz więcej osób w sieci piszę że nie wie co robić i bla bla bla dosłownie to samo co z pobieraczek.pl

Macie taki problem zgłaszajcie się tutaj, rozwiażemy go wspólnie. 

Przejdź do strony:

https://www.plikostrada.pl/

Obserwuj Komentarze (11)

Publikuj


Komentarze do artykułu

 • kora

  kora 2013-06-04 15:29:16

  Prosze o szybką odpowiedź, na jaki adres mam wysłać rozwiązanie umowy?? wysłałam na pomoc@plikostrada.pl dwa razy i zero odpowiedzi, proszę o pomoc:(

 • Aggni

  Aggni 2013-06-06 11:23:48

  A w regulaminie nie ma napisane, gdzie należy coś takiego przesłać? wcale bym się nie zdziwiła, gdyby trzeba było to wysłać tradycyjną pocztą. Sprawdź, czy nie ma tam adresu.

 • konrad

  konrad 2013-06-14 10:20:21

  Przede wszystkim, jak stwierdzono słusznie, jest to taki sam sposób działania jak w wypadku pobieraczka, a jak wiadomo działanie pobieraczka było nie zgodne z prawem i nie zasadne. Radzę w związku z tym nie przesyłać żadnych pieniędzy. Dużo mówi się o tym że należy odstąpić od umowy w konkretny sposób... ale jakiej umowy... nie ma umowy bez podpisu, od ręcznego lub osobistego i basta. Nawet jak się konto na allegro zakłada to przychodzą kopertą karteczki które trzeba podpisać a tutaj nic. Więc koniec. Nie można kogoś pociągnąć do odpowiedzialności za brak umowy.

 • aniek

  aniek 2013-06-19 10:22:14

  radzę przeczytać choćby pobieżnie wątki o pobieraczku:

  http://e-interwencja.pl/serwis-pobieraczekpl-kaze-mi-placic-za-usluge-ktorej-nie-zamawialem.html

  i o dobrych programach:

  http://e-interwencja.pl/dobre-programypl-drugi-pobieraczek.html

  w tym drugim jest też opinia prawnika godna uwagi

 • furia

  furia 2013-06-24 09:26:21

  W dniu 09.04.2013 o godzinie 13:03:38 korzystając z komputera o adresie fizycznym IP 62.121XXXXXXXX zawarł Pan wiążącą umowę o świadczenie elektronicznej usługi premium w serwisie Plikostrada.
  Pomimo upływu wyznaczonego terminu zapłaty za udostępnioną usługę, do dnia dzisiejszego wciąż nie uiścił Pan jednorazowej opłaty abonamentowej w wysokości 96 złotych. Mając na uwadze powyższe, niniejszym wzywamy Pana do zapłaty zaległej należności w nieprzekraczalnym terminie 5 dni.

  Pouczamy, iż dalszy brak uregulowania opłaty abonamentowej, narazi Pana na poważne konsekwencje prawne. Efektem wszczęcia przeciwko Panui postępowania windykacyjnego będzie przekazanie niniejszej sprawy do profesjonalnej kancelarii prawnej specjalizującej się w dochodzeniu roszczeń z umów elektronicznych, która skieruje sprawę na drogę sądową celem uzyskania prawomocnego nakazu zapłaty.
  Skutkiem realizacji uprawnień przysługujących spółce Smart Tech Connect Ltd. mogą być następujące dotkliwe konsekwencje prawne:
  - naliczenie, za każdy dzień zwłoki, odsetek w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego;
  - naliczenie kary umownej w wysokości 200 zł. (zgodnie z § 5 ust. 5 regulaminu);
  - wpis do wybranego rejestru dłużników niewypłacalnych, mogący skutkować utratą zdolności kredytowej (z chwilą gdy zadłużenie przekroczy kwotę 200 zł);
  - postępowanie sądowe w przedmiocie wydania nakazu zapłaty;
  - komornicza egzekucja należności;
  - powstanie obowiązku zapłaty kosztów sądowych i egzekucyjnych.
  W celu uniknięcia powyższych konsekwencji wzywamy Pana do dobrowolnego uregulowania zaległej należności w wysokości 96 PLN, w terminie 5 dni od dnia otrzymania niniejszej wiadomości. Płatności można dokonać poprzez przelew bankowy lub na poczcie, podając następujące dane:
  Nazwa odbiorcy: Smart Tech Connect Ltd.
  Adres odbiorcy: P.O. Box 450676, Dubaj, ZEA
  Rachunek bankowy odbiorcy w Polsce: 29 1750 1312 6860 1000 0021 5788
  Tytuł płatności: Opłata za abonament 12 miesięcy - 0021 5788
  Kwota: 96 PLN
  Gotowy blankiet wpłaty można wygenerować pod adresem http://www.plikostrada.pl/wplata.php?wtd=uI0mrhJD05hXbK2xZac4wokRwBfzPTzix3I%3D
  W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail pomoc@plikostrada.pl albo telefonicznie pod numer 70 838 85 88*(od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00).

  Co robić, płacić czy nie? Jak odpowiedzieć i czym się podeprzeć żeby nie zapłacić?

 • birdy

  birdy 2013-06-30 22:51:39

  hmmmm.... to jest praktycznie to samo co w innym wątku an forum, http://e-interwencja.pl/megademotcom-kolejna-strona-z-pozwami-za-rejestracje.html megademot.pl

 • ewa

  ewa 2013-07-01 08:07:37

  Cześć Ja również otrzymałem e-maila i nie mam zamiaru płacić. Wysłałem odstąpienie od umowy e-mailem i nie uznali mi go ponieważ jak stwierdzili, minął termin 2-tygodniowy. Jedno jest pewne, nie otrzymałam i nie podpisywałam żadnej umowy więc za co mam płacić za nic. Nie płacę i czekam dalej na działanie plikostrady.

 • factor

  factor 2013-11-12 11:12:43

  coś wiadomo??? ktoś dostał jakies papiery z sądu??

 • Bohun

  Bohun 2014-01-15 09:34:54

  Mi udało się znaleźć taki zapis:

  Art. 661. § 1. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
  § 2. Przedsiębiorca składający ofertę w postaci elektronicznej jest obowiązany przed zawarciem umowy poinformować drugą stronę w sposób jednoznaczny i zrozumiały o:
  1) czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy;
  2) skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty;
  3) zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy;
  4) metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić drugiej stronie;
  5) językach, w których umowa może być zawarta;
  6) kodeksach etycznych, które stosuje, oraz o ich dostępności w postaci elektronicznej.
  § 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli przedsiębiorca zaprasza drugą stronę do rozpoczęcia negocjacji, składania ofert albo do zawarcia umowy w inny sposób.
  § 4. Przepisy § 1-3 nie mają zastosowania do zawierania umów za pomocą poczty elektronicznej albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość. Nie stosuje się ich także w stosunkach między przedsiębiorcami, jeżeli strony tak postanowiły.

 • BHJjmTXe5cCD

  BHJjmTXe5cCD 2014-02-10 18:11:37

  Your's is a of whole life insurance online rates bestlifeinsurpolicy.com best life insurance quotes real intelligence view through. shines bbs inurl levitra site uk heliomeds.com new levitra pharmacy information point where comparehealthinsur.com

 • 5gy0i5KX

  5gy0i5KX 2014-03-03 21:38:33

  The gray area is entered as soon as Quotes Chimp fill out and sign an application for insurance and the agent accepts it. In the appli�cation, you will supply basic facts to the insurance company, such as your name, address, age, and gender. Information per�tinent to the kind of insurance you desire and the extent of the risk you present to the insurance company will also be solicited in the application. For example, you will have to disclose your medical history in an application for health or life insurance. The value of your car and the existence of extras, such as a car phone, will be pertinent to an automobile policy. When an insurance application is taken over the phone, the same principles apply.

Dodaj komentarz

 
 

Najpopularniejsze wpisy  Najnowsze wpisy